Mon - Sat: 9:00 - 18:00
hotline: 0983.809.807
CÔNG TY TNHH ĐO LƯỜNG VÀ CÔNG NGHỆ BÁCH VIỆT
Trụ sở: Số nhà 52 - Ngách 313/12, Đường Lĩnh Nam, Tổ 23 P. Vĩnh Hưng, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Nhà máy sản xuất: Cụm dân cư Duyên Linh, Phường Duy Tân, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
Hotline: 0983.809.807 - Email: candientubachviet@gmail.com

Chứng chỉ

PHÊ DUYỆT MẪU CÂN:

TT Loại cân Phê duyệt mẫu Quyết định phê duyệt
01 Phê duyệt mẫu cân sắt 21m 150 tấn 1867/QĐ-TĐC.
02 Phê duyệt mẫu cân sắt 21m 120 tấn 1867/QĐ-TĐC
03 Phê duyệt mẫu cân sắt 18m 150 tấn 2289/QĐ-TĐC.
04 Phê duyệt mẫu cân sắt 18m 120 tấn 2289/QĐ-TĐC
05 Phê duyệt mẫu cân sắt 18m 100 tấn 1767/QĐ-TĐC
06 Phê duyệt mẫu cân sắt 18m 80 tấn 1767/QĐ-TĐC.
07 Phê duyệt mẫu cân sắt 16m 120 tấn 1767/QĐ-TĐC.
08 Phê duyệt mẫu cân sắt 16m 100 tấn 1767/QĐ-TĐC.
09 Phê duyệt mẫu cân sắt 16m 80 tấn 1169/QĐ-TĐC
10 Phê duyệt mẫu cân sắt 14m 100 tấn 1767/QĐ-TĐC.
11 Phê duyệt mẫu cân sắt 14m 80 tấn 0065/QĐ-TĐC.
12 Phê duyệt mẫu cân sắt 14m 60 tấn 0065/QĐ-TĐC.
13 Phê duyệt mẫu cân sắt 12m 100 tấn 1978/QĐ-TĐC
14 Phê duyệt mẫu cân sắt 12m 80 tấn 0065/QĐ-TĐC
15 Phê duyệt mẫu cân sắt 12m 60 tấn 0065/QĐ-TĐC.
16 Phê duyệt mẫu cân sắt 10m 80 tấn 0065/QĐ-TĐC.
17 Phê duyệt mẫu cân sắt 10m 60 tấn 0065/QĐ-TĐC.
18 Phê duyệt mẫu cân sắt 08m 60 tấn 0065/QĐ-TĐC.
19 Phê duyệt mẫu cân sắt 08m 40 tấn 0065/QĐ-TĐC.
20 Phê duyệt mẫu cân sắt 7,5m 30 tấn 2289/QĐ-TĐC
21 Phê duyệt mẫu cân bê tông 18m 120 tấn 0208/QĐ-TĐC
22 Phê duyệt mẫu cân bê tông 18m 100 tấn 1169/QĐ-TĐC.
23 Phê duyệt mẫu cân bê tông 18m 80 tấn 1169/QĐ-TĐC
24 Phê duyệt mẫu cân bê tông 12m 100 tấn 1978/QĐ-TĐC
25 Phê duyệt mẫu cân bê tông 12m 80 tấn 1978/QĐ-TĐC.
26 Phê duyệt mẫu cân bê tông 12m 60 tấn 1978/QĐ-TĐC.
27 Và nhiều mẫu cân không phổ thông khác  

 

zalo